%2Fnabidka-prace%2Fvyzkumny-ustav-pozemnich-staveb-certifikacni-spolecnost-s-r-otest

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p., ve zkoušení vlastností stavebních výrobků, prověřování výroby a činnost státního zkušebnictví vykonávané Státní zkušebnou č. 227, která byla k této činnosti autorizována v roce 1982. Společnost byla založena v roce 1996, jako nástupnická organizace zbytkového státního podniku Výzkumného ústavu pozemních staveb, s.p. Jsme autorizovanou a akreditovanou organizací, poskytující nezávislé služby v oblasti zkoušení stavebních výrobků, osvědčování, posuzování shody, inspekce a certifikace výrobků, procesů, EPD a systémů managementu, jakosti svařování a provádíme certifikaci kvality budov metodikou SBToolCZ. Poskytujeme služby jak mikropodnikům, malým i středním podnikům, tak nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR. Sídlo společnosti je v Praze – Hostivaři, pracoviště jsou v Praze Uhříněvsi, v Brně a v Ostravě.

Nyní nejsou v nabídce žádné požadované pozice.

« Zpět na přehled