%2Fnabidka-prace%2Fadvanced-engineering-s-r-otest

Advanced Engineering, s.r.o.

Česká engineeringová firma, která se zaměřuje na počítačové simulace, především na pevnostní astrukturální analýzy konstrukcí, jejich optimalizace a také na multi-fyzikální modelování a simulace. Specializuje se mimo jiné na simulace dynamických dějů, nárazových zkoušek a pasivní bezpečnost vozidel. Služby dodává především pro automobilový, letecký a strojírenský průmysl.

Nyní nejsou v nabídce žádné požadované pozice.

« Zpět na přehled