%2Fnabidka-prace%2Fpromedicus-home-care-services-s-r-otest

ProMedicus Home Care Services s.r.o.

Poskytujeme sociální péče lidem, kteří se v důsledku svého věku a ze zdravotních nebo sociálních důvodů ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni zvládat ve vlastním prostředí ani s pomocí jiných druhů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování základních životních potřeb.